Jak zapobiegać przemocy w rodzinie: porady warszawskich psychologów

Przemoc domowa niestety jest dość powszechna w warszawskich rodzinach. Wiele kobiet doświadcza przemocy domowej i nie wie, jak się chronić i gdzie szukać pomocy.

Pomimo tego, że przemoc domowa jest wszechobecna, wiele kobiet milczy na ten temat i żyje z agresorem, regularnie doświadczając traumy fizycznej i psychicznej. Aby rozwiązać problem przemocy w rodzinie, trzeba o tym rozmawiać – mówią warszawscy psychologowie – pisze warsawka.eu.

Statystyki przemocy domowej w Polsce

W Polsce co minutę jedna kobieta doświadcza przemocy domowej. W ciągu zaledwie jednego roku ponad 240 milionów kobiet na całym świecie są ofiarami regularnej przemocy domowej. Te szokujące dane opublikowała Światowa Organizacja Zdrowia. Co roku w Polsce z powodu przemocy domowej ginie prawie 500 kobiet, część z nich popełnia samobójstwo.

Beata Gruszczyńska, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, podczas jednego z badań zauważyła, że ​​co trzecia Polka jest regularnie maltretowana przez męża lub partnera. Dane obliczono tylko z tych przypadków, w których kobieta szukała pomocy. Wiele ofiar milczy na temat regularnego znęcania się nad nimi. Policja rejestruje zaledwie co trzeci przypadek przemocy, co świadczy o wyciszaniu problemu. Psychologowie i przedstawiciele organizacji społecznych podkreślają konieczność mówienia o problemach przemocy w rodzinie, ponieważ zjawisko to z czasem nabiera nowych form i rozmachu.

Wpływ warszawskich organizacji społecznych na rozwiązanie problemu

W Warszawie działa wiele organizacji, które zajmują się przemocą w rodzinie i kierują swoją działalność na pomoc ofiarom. Według badań przeprowadzonych przez organizacje, przypadki przemocy domowej wzrosły o 40% tylko w 2020 roku.

Dyrektorka jednej z takich organizacji w Warszawie, Jana Lisna-Nozykowska, definiuje przemoc w rodzinie jako zjawisko o charakterze powtarzalnym i cyklicznym, które składa się z trzech faz, z których każda nakłada się na drugą. Pierwsza faza to narastanie napięcia – okres, w którym agresor zaczyna przejawiać postawy dominujące i zachowania agresywne. Z czasem ta faza rozwija się w fazę ostrej przemocy – szczyt wszelkiej agresji, któremu towarzyszy fizyczne i psychiczne znęcanie się nad ofiarą. Później następuje tzw. faza miesiąca miodowego, podczas której agresor przeprasza i obiecuje się zmienić. Jednak tylko w pojedynczych przypadkach sprawca przyznaje się do winy i samodzielnie rozwiązuje problem przemocy domowej.

Przypadki przemocy domowej w Warszawie wzrosły w czasie pandemii w 2020 roku. Ze względu na niemożność uniknięcia kontaktu z partnerem, izolacja powodowała konflikty w rodzinach. Wszystkie fazy przemocy zmieniają się szybciej, jeśli partnerzy spędzają ze sobą większość czasu, bez możliwości regularnej separacji.

Aby wpłynąć na problem przemocy domowej w społeczeństwie, 30 listopada 2020 roku w Polsce weszła w życie ustawa o przeciwdziałaniu przemocy, zgodnie z którym osoba stosująca przemoc domową musi opuścić natychmiast dom lub mieszkanie, a nawet otrzymać zakaz zbliżania się do niego, nie mówiąc już o odwiedzaniu jej krewnych, którzy doznali przemocy fizycznej lub psychicznej. Nakaz obowiązuje przez dwa tygodnie, z możliwością przedłużenia, jeśli zagrożenie dla osoby, która doznała przemocy nie zniknie.

Czym jest przemoc domowa?

Przemoc domowa to jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, które narusza prawa do granic osobistych jednej osoby lub członków rodziny. Przemoc w rodzinie zagraża życiu, zdrowiu, godności, nietykalności, wolności, powoduje szkody na zdrowiu fizycznym i psychicznym, a także wywołuje znaczne cierpienia i krzywdy moralne. Przemoc domowa występuje w wielu formach. W celu dokładniejszej analizy przyczyny wystąpienia oraz sposobów rozwiązania problemu proponujemy zapoznać się z rodzajami przemocy w rodzinie:

 • Przemoc fizyczna. Ten rodzaj przemocy domowej obejmuje bicie, ciągłe znęcanie się, czasami głodzenie, duszenie, szarpanie, ciągłe groźby użycia niebezpiecznych przedmiotów w celu zadawania bólu lub stosowania innych metod.
 • Przemoc psychiczna to rodzaj przemocy domowej, który polega na stałej kontroli psychicznej nad członkiem lub członkami rodziny, zapewnianiu izolacji społecznej, ciągłym groźbom, stosowaniu przemocy i innych metod presji psychicznej. Przemoc psychiczna to także wyśmiewanie, krytyka, narzucanie własnych poglądów, preferencji i upodobań, szczególne tłumienie poczucia własnej wartości, w wyniku czego ofiara czuje swoją winę.
 • Przemoc seksualna. Rodzaj przemocy domowej, który występuje poprzez przymus, nieodpowiednie praktyki, zmuszanie do seksu z nieznajomymi, stosowanie sadystycznych metod podczas stosunku, ciągła zazdrość i niezdrowe zachowanie wobec partnera.
 • Ekonomiczna przemoc domowa – utrzymywanie członka rodziny lub członków rodziny w zależności finansowej, stwarzającej wszelkie warunki uniemożliwiające podjęcie pracy i uzyskiwanie regularnych dochodów. Przemoc ekonomiczna to także konfiskowanie wszystkich zarobionych środków i stała kontrola wydatków.

Każdy rodzaj przemocy domowej jest niebezpieczny i zagraża życiu i zdrowiu ofiary. Można im jednak zapobiec, korzystając z porad, które mogą uratować małżeństwo w pierwszych stadiach trudności.

Jak zapobiegać przemocy domowej?

Warszawscy psychologowie zalecają skorzystanie z poniższych wskazówek, które pomogą zarówno dorosłym, jak i dzieciom zapobiec przemocy domowej.

 • Jeśli zauważysz oznaki jakiejkolwiek przemocy w swojej rodzinie, postaraj się poprawić atmosferę w niej. Więcej rozmawiajcie, szukajcie powodów do poprawy sobie nawzajem humoru, wspólnie starajcie się rozwiązać wszystkie problemy.
 • Piszcie do siebie komentarze. Nie ukrywaj swoich wewnętrznych uczuć i lęków. Mów od razu o tym, co Ci się nie podoba, robiąc to taktownie, spokojnie i bardzo delikatnie.
 • Nie bądź prowokatorem sytuacji konfliktowych. Nie doprowadzaj się do gniewu i stosuj zasadę: mądrzejszy jest ten, który przerwał kłótnię na czas, a nie ten, który udowodnił, że ma rację.
 • Bądź w stanie zrobić pierwszy krok w kierunku pogodzenia się między sobą.
 • Dziękujcie sobie nawzajem za najmniejsze przysługi i pomoc.
 • Postawcie się na miejscu innej osoby. Spróbuj zrozumieć swojego partnera.
 • Nie pozwalaj znęcania się nad sobą. Jeśli przemoc domowa stała się zjawiskiem regularnym, nie zostawiaj tego bez uwagi i nie bój się szukać pomocy.

Często kobiety ukrywają przemoc domową. Nie zmieni to jednak sytuacji: nie licz na to, że wszystko samo się poprawi. W celu rozwiązania problemu przemocy domowej konieczne jest podjęcie maksymalnych wysiłków.

Najpierw rozwiąż swoje wewnętrzne konflikty: upewnij się, że widzisz przyszłość z osobą, która powoduje przemoc domową. Od tego zależy dalsze rozwiązanie problemu, gdyż warto pamiętać, że to dwoje partnerów muszą walczyć o zachowanie harmonii i wzajemnego porozumienia w rodzinie.

Najczęściej przemoc w rodzinie pojawia się z powodu problemów rodzinnych, ubóstwa, uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, niemożności rozwiązania problemów. Jeśli przemoc domowa powstała z powodu powyższych problemów, spróbuj je rozwiązać.

Warszawscy psychologowie podkreślają: osoba, która się zgłasza, otrzymuje pomoc. Nie bój się rozmawiać o przemocy domowej i na czas szukać pomocy u profesjonalistów i odpowiednich służb.

.,.,.,.